/>

  • Търсене
  • Местоположение
  • Вид имот

За нас

Фирма "ТОП СТРОЙ ВАРНА" ЕООД се развива в сферата на жилищното строителство и строително-ремонтните и довършителни дейности, пътно-строителната механизация и изграждане на производствени и инфраструктурни обекти в гр. Варна, като разширява и усъвършенства дейността си, утвърждавайки се като коректен партньор и стриктен изпълнител.

В процеса на изпълнение на своята дейност "ТОП СТРОЙ ВАРНА " ЕООД се ръководи от следните основни принципи:

• Качество на възможно най-високо ниво;
• Спазване на документация и националното законодателство;
• Използване само и единствено на сертифицирани материали;
• Спазване на сроковете за изпълнение;
• Коректност и професионализъм;
• Прилагане на съвременни технологии при изпълнението;
• Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие.

Разполагаме с отлични специалисти и механизация, за да бъдем коректни към всички партньори и клиенти и да отговорим на очакваното от нас качество.

Регистрация в Централния професионален регистър на строителите:

  • удостоверение № IVTV 007991 с обхват: Четвърта група - строежи благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда, трета и четвърта категория;

  • удостоверение № II TV 002840 с обхват: Втора група – строежи от транспортната инфраструктура, трета и четвърта категория;

  • удостоверение № I TV 016407 с обхват: Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, от трета до пета категория;